Wywiad z Andrzejem Walterem

Wywiad z Andrzejem Walterem przeprowadziła uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach.