Wywiad z Wojciechem Chmielarzem

Wywiad z Wojciechem Chmielarzem przeprowadził uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach.