O gliwickich twórcach

Małgorzata Makowska od wielu lat interesuje się gliwickimi pisarzami.

Poświęciła im swoją pracę magisterską. Gdy o nich opowiada, robi to z pasją i to w taki sposób, że zaraża nią innych. Byliśmy więc przekonani, że jej opowieść o autorach z naszego miasta zainteresuje młodzież – a to przecież wymagający odbiorca. Spotkanie odbyło się w sali wystawowej biblioteki. Licznie zgromadzona młodzież słuchała z zainteresowaniem – żadnych telefonów, rozmów… Jest w tym zasługa pani Małgorzaty – jej przygotowanie i sposób snucia opowieści zaczarowały słuchaczy. Myślimy, że było też tak dlatego, że młodzież, która od niemal roku poznaje temat gliwickich twórców, jest też już bardziej świadoma i przygotowana do odbioru nie zawsze przecież łatwych treści z zakresu historii literatury, a także historii naszego miasta. Prelegentka opowiadała m.in. o Horście Bienku, Adamie Zagajewskim, czy Wolfgangu Bittnerze. Młodzież obejrzała też prezentację multimedialną. Poznawanie miasta przez pryzmat twórczości poszczególnych autorów jest bardzo ciekawe – przekonaliśmy się o tym po raz kolejny.

30.10.2018 r., sala wystawowa MBP w Gliwicach